کتب تألیفی:
 
   

ردیف

  عنوان

  تألیف/ترجمه

1

 ارولوژی کاربردی   

دکتر سیاوش فلاحتکار

2

 پرسش و پاسخ های ارولوژی   

دکتر سیاوش فلاحتکار

3

 ارورادیولوژی   

دکتر سیاوش فلاحتکار

4

  اورژانسهای غیر تروماتیک دستگاه ادراری 

دکتر غلامرضا مختاری و دکتر محمد صالحی 

5

 وازکتومی روشی مناسب برای پیشگیری از بارداری     

دکتر علی روشنی

6

 کتاب جامع ارولوژی ایران   (فصل: اختلالات تمایز جنسی)

دکتر سیدعلاءالدین عسگری

7

 یافته های جدید ناتوانی جنسی و انزال زودرس    

دکتر سیدعلاءالدین عسگری

8

 پاسخ علمی به مسائل جنسی مردان  

دکتر سیدعلاءالدین عسگری

9

Renal Transplantation (one chapter- Donor Nephrectomy)

دکتر غلامرضا مختاری

10

ارولوژی عمومی (فصل: اختلالات کلیه و حالب)

دکتر سیدعلاءالدین عسگری

11

کتاب جامع ارولوژی

دکتر سیدعلاءالدین عسگری و دکتر سیاوش فلاحتکار، دکتر علی حمیدی مدنی

12

پزشکی مبتنی بر شواهد

دکتر علی منفرد (ترجمه)

 
کتب مرجع ارولوژی
 

1)    کتاب Campbell-Walsh ارولوژی

2)    کتاب جامع ارولوژی

3)    کتاب Smith's General Urology

4)    گاید لاین EAU

آخرین بروز رسانی : 1400/06/08 10:40