سؤالات شایع در مورد csPCNL
 
 
امروزه انجام PCNL به روش complete supine, semi supine, prone و لاترال انجام می شود. گرچه انجام supine PCNL مزایای زیادی دارد و در چند مرکز دنیا انجام می شود ولی هنوز بعنوان یک روش popular شناخته شده نیست. بنظر می رسد که ترس اندویورولوژیست ها از صدمه به کولون، عدم انجام و عدم آموزش supine PCNL در مراکز اصلی دانشگاهی باعث شده است که supine PCNL در سطح جهان popular نشود. در اینجا تمایل دارم به چند سوال شایع که در مورد روش csPCNL مطرح است پاسخ دهم.
 
 1. آیا در csPCNL نیاز به هیچگونه تغییر پوزیشن یا گذاشتن pad زیر بیمار می باشد؟ خیر- بدون هیچگونه تغییر پوزیشن بیمار و تغییر در وضعیت پاها و بدون گذاشتن pad می توان  csPCNLانجام داد.
 2.  بیمار در csPCNL در کدام قسمت تخت قرار می گیرد؟ بیمار را به طرف لبه تخت می آوریم و نیاز نیست آنقدر به لبه آورده شود که با دانسیته فلز تخت تداخل کند.
 3. در  csPCNLمحل ورود سوزن اولیه و ساب کوستال از نظر آناتومیک در کدام ناحیه می باشد؟ از روی خط آگزیلار خلفی
 4. آیا csPCNL را برای همه بیماران می توان انجام داد؟ بلی- csPCNL برای سنگ های کالیس،  سنگ های  لگنچه،  سنگ های شاخ گوزنی،  سنگ های متعدد کلیه و حتی سنگ های کالیس فوقانی قابل انجام است.
 5. آیا میزان خونریزی در csPCNL از prone PCNL بیشتر است؟ با توجه به اینکه محل ورود به کلیه در هر دو روش از قسمت خلفی کلیه می باشد، میزان خونریزی تفاوت significant با prone PCNL ندارد.
 6. میزان stone free rate در csPCNL در مقایسه با prone PCNL  چگونه است؟ میزان stone free rate در هر دو مورد مشابه است و با هم تفاوت واضح ندارند.
 7. آیا در این روش evacuation سنگ صورت می گیرد؟ یکی از مزایای این روش evacuation سنگ های تکه تکه شده است که چون بیمار در وضعیت dependent قرار دارد براحتی سنگ ها evacuation می شوند.
 8.  پوزیش پزشک در  روش csPCNL چگونه است؟ پزشک در csPCNL براحتی می تواند در حال نشسته به جراحی ادامه دهد.
 9.  آیا انجام csPCNL برای بیماران چاق قابل انجام است؟ بلی- این پوزیشن خصوصاً در افراد خیلی چاق و بیماران با ناراحتی قلبی و ریوی پوزیشن بسیار مناسبی می باشد که بیمار براحتی تنفس می کند و اندویورولوژیست نیز می تواند براحتی PCNL را انجام دهد.
 10.  آیا بیمارانی را که csPCNL می شوند می توان tubeless کرد؟ Tubeless PCNL در این بیماران نیز مشابه کسانی است که prone PCNL می شوند.
 11.  آیا movement کلیه در csPCNL  بیشتر از prone PCNL است؟ خیر- بنظر می رسد که با توجه به اینکه کلیه در پوزیشن نرمالتر قرار دارد موقع انجام PCNL حرکت کمتری نسبت به prone PCNL دارد.
 12.  آیا دسترسی به کالیس فوقانی در csPCNL امکانپذیر است؟ کلیه در csPCNL در موقعیت dependent قرار دارد و Access به کالیس فوقانی در تمام موارد از طریق sub costal امکانپذیر است و این یکی از مزایای مهم این روش است.
 13.  آیا در csPCNL می توان ultrasonic guided PCNL انجام داد؟ انجام این کار امکانپذیر است و با توجه به اینکه بیمار در پوزیشن supine است می توان همزمان از طریق شکم (آنتریور) نیز کلیه را چک کرد.
 14.  آیا آسیب کولون در csPCNL کمتر از prone PCNL است؟ مطالعات نشان داده است که در پوزیشن supine روده کمتر در معرض خطر است و تا کنون صدمه به colon در csPCNL نداشته ایم.
 15. آیا وضعیت supine باعث کاهش دید نفروسکوپ در حین PCNL نمی شود؟ خیر- در این وضعیت نیز به خوبی سنگ قابل رویت است و بنظر نمی رسد که تفاوت واضحی با روش prone داشته باشد و ما تا کنون بدلیل کاهش یا اختلال دید عمل را متوقف نکرده ایم و با گزارشی که اعلام می کند که کاهش جریان مایع شستشو باعث اختلال در دید در supine PCNL می شود مخالفم.
 16. آیا در وضعیت csPCNL ریزش مایع روی بیمار رخ می دهد و احتمال خطر هیپوترمی وجود دارد؟ خیر- در این روش تقریباً هیچ مایعی روی بیمار نمی ریزد و خطر هیپوترمی وجود ندارد.
 17.  احتمال بروز عوارضی مانند تغییرات الکترولیتی-  و ... در csPCNL نسبت به prone PCNL چگونه است؟ به نظر می رسد که با توجه به وضعیت dependent مقدار مایع جذبی در روش supine کمتر باشد. عوارض دیگر مشابه روش prone می باشد.
 18.  آیا انجام csPCNL در کلیه های نعل اسبی و کلیه های اکتوپی امکانپذیر است؟ تجربه در این زمینه بسیار کم است و بنظر می رسد که نیاز به زمان دارد. به هر حال قبل از انجام PCNL در این بیماران باید CT اسکن انجام داد.
 19.  آیا با استفاده از نفروسکوپ رژید حین PCNL چنانچه قطعه ای از سنگ به کالیس فوقانی مهاجرت کند می توان از کالیس تحتانی و لگنچه به کالیس فوقانی رفت و سنگ را خارج کرد؟ بله- دسترسی به کالیس فوقانی از طریق لگنچه در csPCNL امکانپذیر است. در روش prone PCNL بنظر می رسد که مهمترین مانع برای دسترسی به کالیس فوقانی از طریق لگنچه buttock بیمار باشد ولی در روش csPCNL این مشکل وجود ندارد.
 20.  آیا در بیماران بسیار چاق چربی جدار لاترال شکم باعث اشکال در csPCNL نمی شود؟ در این موارد توصیه می شود که با استفاده از لکو پلاست چربی به طرف مقابل بدن کشیده شود.
 21. آیا انجام csPCNL در بیماران با سابقۀ جراحی قبلی امکانپذیر و ایمن است؟ بله- تجربه کافی در این زمینه وجود دارد و تفاوتی با prone PCNL دیده نمی شود.

 
 

آخرین بروز رسانی : 1400/06/10 18:14