جلسه هم اندیشی بمنظور تبیین اقدامات و مداخلات لازم جهت توسعه قطب پایه جراحی کلیه و مجاری ادراری در راستای نیل به مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

نشست تاریخ 99/10/16 گروه ارولوژی در خصوص هم اندیشی بمنظور تبیین اقدامات و مداخلات لازم جهت توسعه قطب پایه جراحی کلیه و مجاری ادراری در راستای نیل به مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان که با حضور صاحبان فرآیند و مسئولین ذیربط، بدنیال تصویب انتخاب گروه آموزشی ارولوژی در حوزه های دانشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی گیلان جهت تمایز رسالت آکادمیک

با عنایت به انتخاب گروه آموزشی جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی) در حوزه های دانشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی گیلان جهت تمایز رسالت آکادمیک که در تاریخ 23/9/99 در هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسیده به منظور آشنایی اعضای هیات علمی گروه با مفاهیم و مبانی و شاخص های مرجعیت علمی، و بحث و تبادل نظر پیرامون مداخلات و اقدامات توسعه قطب پایه جراحی کلیه و مجاری ادراری درراستای نیل به مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، جلسه ای در تاریخ 16/10/99 به دعوت دکتر علی حمیدی مدنی مدیر گروه آموزشی جراحی کلیه و مجاری ادراری و مدیر پروژه توسعه قطب پایه جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه و با حضور کلیه اعضای هیات علمی گروه، معاون محترم آموزشی دانشگاه، معاون محترم درمان دانشگاه، خانم دکتر دادگران معاون مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، خانم ها دکتر طاهری و دکتر عسگری کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، دکتر فرهاد روشنفکر دبیر محترم کمیته اصلی برنامه عملیاتی دانشگاه در محل مرکز تحقیقات ارولوژی برگزار گردید.

ابتدا دکتر حمیدی مدنی به معرفی گروه آموزشی جراحی کلیه و مجاری ادراری و جایگاه این گروه آموزشی به عنوان ششمین گروه در نظام رتبه بندی دانشگاهی در رشته جراحی کلیه و مجاری ادراری در کشور و سابقه طولانی مدت این گروه در تربیت دستیار از سال 1372 و کسب موفقیت های متعدد در آزمون های بورد توسط دستیاران فارغ التحصیل از این گروه و پتانسیل های بالای اعضای هیات علمی گروه در حوزه های فعالیتی در فیلد اورولوژی، و نقش بسزای مرکز تحقیقات ارولوژی در هدایت پایان نامه های متعدد دستیاری و پزشکی عمومی و طرح های تحقیقاتی و چاپ بیش از 150 مقاله توسط اعضای هیات علمی گروه در مجلات معتبر پزشکی داخلی و بین المللی پرداختند و بدین ترتیب از فعالیت و اقدامات ارزشمند کلیه اساتید پیش کسوتی که در طی سالها از ابتدای شکل گیری گروه با حضور و برنامه ریزی و پیگیری خود سبب کسب این موفقیت توسط گروه گردیدند قدردانی، و بر لزوم همکاری و همراهی کلیه اعضای هیات علمی گروه در توسعه قطب پایه جراحی کلیه و مجاری ادراری در راستای نیل به مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان و ارتقای مزیت رقابتی ضعیف این رشته با تدوین برنامه عملیاتی و بکارگیری اقدامات انتخابی مبتنی بر راهبردهای تمایز و تعالی موسسه ای تاکید نموده اند.

در همین راستا از مسئولین ذیربط دانشگاه درخواست نمودند که با توجه به تصویب انتخاب گروه آموزشی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه در بین حوزه های دانشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی گیلان جهت تمایز رسالت آکادمیک در جلسه مورخ 23/9/99 هیات محترم رئیسه دانشگاه، و بدین ترتیب ایجاد یک تعهد دو طرفه برای گروه و هیات محترم رئیسه دانشگاه در توسعه قطب پایه جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه، لازم است که کلیه ارکان مدیریتی دانشگاه بویژه هیات محترم رئیسه و بالاخص ریاست محترم دانشگاه در این مسیر با گروه آموزشی جراحی کلیه و مجاری ادراری همراه بوده و از برنامه راهبردی توسعه رشته حمایت عملی بنمایند.

در همین زمینه بر لزوم رفع نیازهای تجهیزاتی مورد نیاز گروه برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات رشته در حوزه های آموزشی و درمانی به لحاظ تقویت رشته مادر جراحی کلیه و مجاری ادراری (موضوع جلسه 2/10/99 و صورتجلسه مربوطه با حضور ریاست محترم دانشکده پزشکی، معاون محترم آموزش تخصصی بالینی دانشکده، ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی رازی و مدیر گروه آموزشی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه) و پیگیری و تهیه گام به گام تجهیزات تخصصی مورد نیاز برای توسعه رشته در راستای جذب دانشجو در رشته های فلوشیپی مورد نظر (به ترتیب اولویت : اندویورولوژی، پیوند کلیه، ارولوژی کودکان)، و تکمیل کادر هیات علمی گروه آموزشی ( به استناد نامه شماره 13549 مورخ 17/10/99 گروه به دانشکده پزشکی و نامه شماره 505/2598/د مورخ 21/6/97 پیرو بازدید هیات بورد رشته در تاریخ 4/5/97) تاکید گردید.

در ادامه حضار در جلسه به ترتیب معاون محترم آموزشی، رئیس محترم مرکز تحقیقات ارولوژی، معاون محترم مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و کارشناسان محترم ذیربط و سپس کلیه اعضای هیات علمی گروه، و اقای دکتر فرهاد روشنفکر دبیر محترم کمیته اصلی برنامه عملیاتی دانشگاه ضمن تایید سخنان و برنامه های مدیر گروه و مدیر پروژه توسعه قطب پایه جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه، حمایت خود را از برنامه راهبردی گروه در راستای توسعه قطب پایه جراحی کلیه و مجاری ادراری در راستای نیل به مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان و توسعه رشته در مقاطع فلوشیپی مورد درخواست گروه به ترتیب 1- اندویورولوژی 2- پیوند کلیه 3- ارولوژی کودکان اعلام داشتند و مقرر گردید:

1- کارگروه برنامه ریزی راهبردی توسعه گروه جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه تا قبل از پایان سال 1399تشکیل گردد.

2- اقدامات لازم برای سازمان دهی کارگروه اجرایی برنامه توسعه گروه آغاز گردد.

3- تکمیل و توسعه زیر ساختی رشته مادر (جراحی کلیه و مجاری ادراری) در دانشگاه در راستای توسعه قطب پایه، و نیل به مرجعیت علمی در دانشگاه با جدیت توسط هیات محترم رئیسه دانشگاه پیگیری و عملیاتی گردد.

4- فراهم نمودن زیر ساخت های توسعه رشته در مقاطع فلوشیپی مورد درخواست گروه با اولویت رشته اندویورولوژی ( از رشته های مورد تقاضای توسعه دانشگاه های کلان منطقه یک آمایشی کشور – پیوست نامه شماره 140/11/ت مورخ 16/10/99 گروه) از سوی معاونت محترم آموزشی دانشگاه محقق گردد.

5- مداخلات و اقدامات توسعه قطب پایه جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه در راستای نیل به مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پیشنهادی از سوی گروه با عزم جدی گروه و حمایت عملی هیات محترم رئیسه پیگیری و عملیاتی گردد.د. 

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سیستم
عکاس

مدیر سیستم

تعداد نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

آخرین بروز رسانی : 1399/11/08 13:37