آدرس: رشت، خیابان مدافعان سلامت، مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی رازی، ساختمان شماره ی 4، مرکز تحقیقات ارولوژی

کدپستی: 95655-41448

تلفن: 33525259-013     دورنما: 33525259-013

پست الکترونیک: urc1384@yahoo.com
 

وب سایت: www.urc.gums.ac.ir
 
 

آخرین بروز رسانی : 1401/04/29 11:11