اهداف و بیانیه مأموریت مرکز: (Goals & Missions)

 

مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد با مشارکت ذینفعان پژوهشی و انجام تحقیقات مبتنی بر نیاز جامعه با استفاده از روش‌های نوین علمی تحقیقاتی، در مسیر تأمین و ارتقای سلامت مردم وظایف زیر را به اجرا برساند:

 

1-ارتقای دانش و مهارت بالینی در زمینه پیشگیری ، تشخیص زودرس و درمان بیماری های کلیه و مجاری ادراری

2-ایجاد بستر مناسب پژوهشی جهت جذب نیروهای علاقمند منطقه ای-ملی

3-ایجاد بستر مناسب آموزشی جهت آموزش متناسب با نیاز جامعه

4-ارتقای سطح سلامت جامعه در زمینه بیماری های کلیه و مجاری ادراری

5-بهبود کیفیت زندگی بیماران کلیوی

6-توسعه ارتباطات علمی و پژوهشی داخلی و بین اللملی

7-توسعه و تعامل فعالیت های علمی و پژوهشی بالینی و پایه

8-مشارکت در برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقه ای و ملی در زمینه بیماری های کلیه و مجاری ادراری

9-ایجاد تعامل علمی و پژوهشی با مراکز صنعتی و دارویی در سطوح منطقه ای وبین اللملی

10-بهبود و ارتقای سطح پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه بیماری های کلیه و مجاری ادراری

11-ارتقا جایگاه علمی مرکز در سطح کشور و بین اللملی

12-ارتقای کیفیت مدیریت علمی و عملیاتی مرکز

13-استقلال و خودکفایی مالی مرکز

14-چاپ مقاله در مجلات معتبر خارجی و داخلی

« چشم انداز»

 

مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برآن است تا با انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی و توسعه طرح های تحقیقاتی، مبتنی بر نیاز جامعه موجب تأمین و ارتقای سلامت مردم گردد و با همکاری سایر مراکز تحقیقاتی استان اولین پژوهشکده تحقیقاتی استان گیلان را تأسیس نماید.

« ماموریت» 

این مرکز مصمم است در آینده نزدیک بعنوان یکی از 5 مرکز شاخص در منطقه محسوب گردد.

آخرین بروز رسانی : 1400/06/07 05:05