رئیس مرکز تحقیقات ارولوژی
دکتر سیاوش فلاحتکار
پست الکترونیک: falahatkar_s@yahoo.com
 
   
 
   
   
   
   
 اعضای هیئت مؤسس مرکز تحقیقات ارولوژی
 
1- دکتر سیاوش فلاحتکار
2- دکتر سید علاءالدین عسگری
3- دکتر غلامرضا مختاری
4- دکتر محمدعلی جوافشانی
5- دکتر زهرا پناهنده
 
   
 
 
اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ارولوژی
 
1- دکتر سیاوش فلاحتکار (استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه ارولوژی) CV (لینک به سامانه علم سنجی)
2-
دکتر سید علاءالدین عسگری (استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه ارولوژی) CV (لینک به سامانه علم سنجی)
3- دکتر غلامرضا مختاری (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه ارولوژی) CV (لینک به سامانه علم سنجی)
4- دکتر علی حمیدی مدنی (استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه ارولوژی) CV (لینک به سامانه عم سنجی)
5- دکتر حمیدرضا ناصح (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه ارولوژی) (لینک به سامانه علم سنجی)
6- دکتر علی منفرد (استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه داخلی) CV  (لینک به سامانه علم سنجی)  

7- دکتر مسعود خسروی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه داخلی) (لینک به سامانه علم سنجی)

8- دکتر احسان کاظم نژاد (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه آمار حیاتی) (لینک به سامانه علم سنجی)

9- دکتر رضا شاهرخی دماوند  (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه ارولوژی) (لینک به سامانه علم سنجی)

10- دکتر اردلان اخوان  (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه ارولوژی) (لینک به سامانه علم سنجی)

 11- دکتر حسین خوشرنگ  (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه بیهوشی) (لینک به سامانه علم سنجی)

 

 

 

پرسنل مرکز تحقیقات ارولوژی

  1. سمانه اسماعیلی
  2. فاطمه شیخی
 
آخرین بروز رسانی : 1401/04/29 10:31